All for Joomla All for Webmasters

KARİYER

Pandora'da "Önce İnsan" ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Sürekli gelişim için en önemli unsurun sahip olduğumuz entelektüel sermaye olduğunun bilincindeyiz. Pandora'yı Pandora yapan, herşeyden çok özveriyle çalışan yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur. Amacımız, büyük başarıların altına Pandora ailesi olarak hep birlikte imzamızı atmak ve şirketimizle birlikte yükselmektir.  Pandora'da herkes kendi işinin lideridir; esnek organizasyon yapımız her çalışanın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve inisiyatif kullanmasına olanak tanır. İnsan Kaynakları vizyonumuz, bütün Pandora çalışanlarını yetkilendirerek insan kaynakları alanında birer uzman haline getirmek ve Pandora'yı İnsan Kaynakları departmanlarına ihtiyaç duymadan yürüyecek seviyeye ulaştırmaktır.

İK Vizyonumuz

Şirket stratejilerimizi insan kaynakları uygulamalarıyla birleştirmek ve çalışanlarımızın Pandora Plastik çalışanı olmaktan gurur duyduğu, hizmet kalitesi ile meslektaşlarından üstün ve örnek bir şirket olmasını sağlamak. 

Sistem
Şirketin yıllık personel eğitim programı İnsan Kaynakları tarafından yapılmaktadır. Eğitim ihtiyacı personelin işteki performansını arttırmak ve kariyer gelişimi göz önüne alınarak tespit edilir. Planlanan eğitim dışında personelin kendisinin veya yöneticisinin önerisi ile de İnsan Kaynakları uygun gördüğünde personel eğitime gönderilir.

Eğitim sonucu belgelenir ve dosyasına kaldırılır. Ayrıca eğitim sonucu personelin işteki performansının artması beklenir.

Eğitim Yönetim Sistemimiz

Oryantasyon Eğitimi 

Teknik Eğitimler 

Kişisel Gelişim Eğitimi

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi

İK Hedeflerimiz

İnsan kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, üretim ve yönetim gücünü şirket hedeflerine yönlendirmek, sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek, 

İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden olanakları sağlamak, tesbit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulamak,

Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetmek, yönetici atamalarının olanaklar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışmak, üst görev yerlerine şirket bünyesinden eleman yetiştirmeye özen göstermek,

Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirilmelerini sağlamak, bunun için gerekli haberleşme yöntemlerini

Personeli işine özendirmek, onu mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasına ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,

Personelin ücretlerini, nesnel ölçülere göre ve iş değerlendirme sistemi ile belirlemek, şirket ve sektör şartları çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret politikaları uygulamak,

Başarılı personeli olanaklar ölçüsünde değerlendirmek.